Meneer Wiljan
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

De geleedpotigen zijn een dierengroep waar hun skelet aan de buitenkant van hun lichaam zit. De poten en het lichaam hebben verschillende verharde delen.

 

Dit is de grootste dierengroep die er in het dierenrijk is. Ongeveer vier op de vijf diersoorten op aarde zijn geleedpotigen.


Geleedpotigen kun je in vier groepen verdelen:

 

* Zespotigen en de veelpotigen

* Gifkaakdragers

* Kreeftachtigen

* Trilobieten

Van alle diersoorten zijn de meeste geleedpotigen: insecten, spinnen, duizendpoten en kreeftachtigen. Waarschijnlijk kennen we er heel veel zelfs nog niet.
Natuurdocumentairemaker David Attenborough onderzoekt de microwereld van de kleinste dieren, de insecten en geleedpotigen. Om zijn genen te laten voortbestaan, moeten geleedpotigen ook paren.
(Advertentie voor leraar of ouder)
Ook deze dieren moeten eten om te overleven. Sommige geleedpotigen eten andere geleedpotigen. Dit doen ze door te jagen. Maar de manier waarop ze jagen verschilt per diersoort.

Dit is de grootste groep geleedpotigen en ze hebben allemaal zes poten. Ze hebben vleugels, antennes en poten en ademen door allerlei buisjes die door het lijf lopen.

 

De zespotigen kun je in vier groepen verdelen: 

* Insecten

* Springstaarten

* Dubbelstaarten

* Oerinsecten

Insecten zijn de enige geleedpotigen die echt kunnen vliegen. Er zijn wereldwijd ruim een miljoen soorten insecten bekend.
(Advertentie voor leraar of ouder)
Als je op dit fotootje klikt ga je naar een site die alleen maar over INSECTEN gaat.
De springstaarten vormen een orde van zespotige diertjes die meer dan 8 duizend soorten telt. De diertjes vormen een aparte groep omdat hun monddelen binnen in hun kop zitten.
De dubbelstaarten vormen een groep van kleine zespotige diertjes die in de bodem leven. De meeste soorten hebben een staart die lijkt op twee lange draden.
Het zijn kleine zespotige diertjes die in de bodem leven. Ze hebben geen vleugels, geen ogen, geen antennes en geen achterlijf.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Op deze pagina kun je allerlei informatie en filmpjes vinden over geleedpotigen :


rood: geleedpotigen

donkergroen: zespotigen

lichtgroen: veelpotigen

donkerblauw: gifkaakdragers

lichtblauw: kreeftachigen

paars: trilobieten

geel: extra site

Bij de veelpotigen horen de duizendpoten en de miljoenpoten. Ze hebben meer dan 20 tot 100 poten. 


Veelpotigen kun je ook in vier groepen verdelen:

 

* Duizendpoten

* Miljoenpoten

* Weinigpotigen

* Wortelduizendpoten

Duizend- en miljoenpoten hebben een groot aantal poten en hun lengte varieert van 4mm tot wel 33cm. Er bestaan ruim 13.700 soorten.
Er zijn verschillende soorten. De duizendpoot heeft vele pootjes, maar de naam duizendpoot is wat overdreven. Sommige soorten hebben maar tientallen pootjes, anderen hooguit enkele honderden.
Millipedes are a common class of arthropod with over 10,000 named species.
Ze komen voor over de hele wereld, maar niet in erg koude of erg droge streken. De meesten vind je terug in regenwouden en leven op en onder de grond, langs de waterkant of klimmend op planten.
Miljoenpoten horen bij de geleedpotigen. En ze kregen hun naam niet zomaar!
Ze worden hooguit 2 millimeter groot en komen over de hele wereld voor. Je vindt ze in de bovenste grondlaag en zijn belangrijk voor onze compost.
Er bestaan ongeveer 150 soorten die onder de grond leven dicht bij het oppervlak. Ze worden niet groter dan 9 millimeter. Het lijfje bestaat uit 12 segmenten die telkens één paar poten tellen.
Afgevallen bladeren vormen een dikke strooisellaag. In die laag leven allerlei kleine diertjes, die rottend blad eten. Duizendpoten en roofmijten jagen op andere bodemdiertjes.

Bij de veelpotigen horen de duizendpoten en de miljoenpoten. Ze hebben meer dan 20 tot 100 poten. 


Veelpotigen kun je ook in vier groepen verdelen:

 

* Duizendpoten

* Miljoenpoten

* Weinigpotigen

* Wortelduizendpoten

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Deze groep heeft acht poten. Ze ademen door een soort long. 

 

Ze horen samen omdat ze geen antennes aan hun kop hebben. In plaats daarvan hebben ze gifkaken. 


Gifkaakdragers kun je in vier groepen verdelen:

 

* Spinachtigen

* Degenkrabben

* Zeespinnen

* Zeeschorpioenen

Bij de spinachtigen horen niet alleen de spinnen, maar ook de schorpioenen, hooiwagens, teken en mijten. Ze hebben allemaal 8 poten en een lijf dat uit 2 stukken bestaat.
Als je op dit fotootje klikt ga je naar een site die alleen maar over SPINACHTIGEN gaat.
Degenkrabben leven al bijna 300 miljoen jaren op onze aarde. Ze zien er nog steeds uit zoals miljoenen jaren geleden. Hun bloed is niet rood maar blauw. Ze worden ongeveer 60 centimeter groot.
Ze doen denken aan spinnen maar hebben een aparte bouw van het lichaam. De darmen en de maag zitten in de poten en de mannetjes hebben aparte poten die de eitjes kunnen dragen.
Zeeschorpioenen leefden 500 tot 245 miljoen jaar geleden. Ze hadden zes looppoten, twee flinke scharen en twee zwempoten. De meesten waren 20 cm. lang, maar sommigen wel 3 m.
Sea scorpions, or eurypterids, were the largest arthropods the world has ever seen and could grow to 2.5 metres long.

Deze groep wordt ook wel schaaldieren genoemd. 

 

Het is een groep dieren die sterk van elkaar kunnen verschillen: van één millimeter tot wel 3 meter.

 

Alle dieren hebben een soort schaal dat als pantser dient om het lijf te beschermen.

Het aantal poten kan wel verschillen. Er zijn er met 10 en met 14 poten.


Kreeftachtigen kun je in zes groepen verdelen:

 

* Hogere kreeftachtigen

* Kieuwpootkreeftjes

* Ladderkreeftjes

* Mosselkreeftjes

* Strijkboutkreeftjes

* Rankpootkreeftjes

De kreeftachtigen noemen we ook wel schaaldieren. Het is een groep dieren die sterk van elkaar kunnen verschillen: van één millimeter tot wel drie meter.
In deze groep vind je de bekendste kreeftachtigen: krabben, kreeften en garnalen. Maar ook de pissebedden horen bij deze groep.
Als je op dit fotootje klikt ga je naar een site die alleen maar over HOGERE KREEFTACHTIGEN gaat.
Kieuwpootkreeftjes vormen een groep van kleine kreeftachtigen waartoe ook watervlooien en pekelkreeftjes behoren. Ze hebben segmenten en aanhangsels op het borststuk.
Het zijn blinde dieren die er als een worm of een duizendpoot uitzien. Ze komen voor in diepe grotten bij de zee. Ze hebben een kop met daaraan meer dan 30 deeltjes waaraan pootjes zitten.
Mosselkreeftjes zitten in een tweekleppige schaal en bestaan uit een kop en een borststuk. Een achterlijf hebben ze niet maar wel wat aanhangsels. Ze worden 1 tot 2 millimeter groot.
De strijkboutkreeftjes zijn kreeftachtigen met een rare vorm van lichaam. Ze worden amper 2 tot 4 millimeter groot. Hun lijfje is langwerpig. Ze hebben een kop maar geen ogen, met twee antennes voorop
Het lijfje van een volwassen rankpootkreeftje lijkt totaal niet op die van een geleedpotige. Als larve lijken ze er nog wel op, maar daarna volgt een grote metamorfose.