Meneer Wiljan
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Van regelwoorden weet je hoe je ze schrijft, omdat je een regel toepast.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Regelwoorden

Spellingcategorieën: woorden met -je/-tje/-pje, eind -d, open en gesloten lettergreep.

 

Regelwoorden

Spellingcategorieën: woorden met -je/-tje/-pje, eind -d, open en gesloten lettergreep, vergrotende en overtreffende trap, woorden waarbij f verandert in v, woorden waarbij s verandert in z,  -elen/-eren/enen, samenstellingen zonder tussenletter. 

 

Regelwoorden

Spellingcategorieën: woorden met -je/-tje/-pje/-nkje, eind -d, open en gesloten lettergreep, woorden waarbij f verandert in v, woorden waarbij s verandert in z, samenstellingen zonder tussenletter, 's.

 

Regelwoorden

Spellingcategorieën: Woorden met eind -d, open en gesloten lettergreep, 's, trema, hoofdletter, stoffelijk bijvoeglijk naamwoord, -aatje/-ootje/-uutje. 

 

Regelwoorden

Spellingcategorieën: Open en gesloten lettergreep, samenstellingen met tussenletters en/e/s/koppelteken, 's, hoofdletter, iken/esen/eten, stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. 

 

Met behulp van onderstaande "registratiebladen" kun je als leerkracht (of ouder) bijhouden waar het kind aan heeft gewerkt op deze site.

 

Het kind kan zelf bijhouden waaraan hij/zij gewerkt heeft.

 

Een andere mogelijkheid is, dat je als leerkracht op het formulier aangeeft welke oefeningen de leerling moet maken.

 

 

Het formulier is een "Word-document", zodat het (indien gewenst) gemakkelijk is aan te passen.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)